Skip Navigation Links.
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 10 (2022)</span>Volume 10 (2022)
Issue 11, Volume 10, 2022
Issue 10, Volume 10, 2022
Issue 9, Volume 10, 2022
Issue 8, Volume 10, 2022
Issue 7, Volume 10, 2022
Issue 6, Volume 10, 2022
Issue 5, Volume 10, 2022
Issue 4, Volume 10, 2022
Issue 3, Volume 10, 2022
Issue 2, Volume 10, 2022
Issue 1, Volume 10, 2022
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 9 (2021)</span>Volume 9 (2021)
Issue 12, Volume 9, 2021
Issue 11, Volume 9, 2021
Issue 10, Volume 9, 2021
Issue 9, Volume 9, 2021
Issue 8, Volume 9, 2021
Issue 7, Volume 9, 2021
Issue 6, Volume 9, 2021
Issue 5, Volume 9, 2021
Issue 4, Volume 9, 2021
Issue 3, Volume 9, 2021
Issue 2, Volume 9, 2021
Issue 1, Volume 9, 2021
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 8 (2020)</span>Volume 8 (2020)
Issue 12, Volume 8, 2020
Issue 11, Volume 8, 2020
Issue 10, Volume 8, 2020
Issue 9, Volume 8, 2020
Issue 8, Volume 8, 2020
Issue 7, Volume 8, 2020
Issue 6, Volume 8, 2020
Issue 5, Volume 8, 2020
Issue 4, Volume 8, 2020
Issue 3, Volume 8, 2020
Issue 2, Volume 8, 2020
Issue 1, Volume 8, 2020
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 7 (2019)</span>Volume 7 (2019)
Issue 12, Volume 7, 2019
Issue 11, Volume 7, 2019
Issue 10, Volume 7, 2019
Issue 9, Volume 7, 2019
Issue 8, Volume 7, 2019
Issue 7, Volume 7, 2019
Issue 6, Volume 7, 2019
Issue 5, Volume 7, 2019
Issue 4, Volume 7, 2019
Issue 3, Volume 7, 2019
Issue 2, Volume 7, 2019
Issue 1, Volume 7, 2019
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 6 (2018)</span>Volume 6 (2018)
Issue 12, Volume 6, 2018
Issue 11, Volume 6, 2018
Issue 10, Volume 6, 2018
Issue 9, Volume 6, 2018
Issue 8, Volume 6, 2018
Issue 7, Volume 6, 2018
Issue 6, Volume 6, 2018
Issue 5, Volume 6, 2018
Issue 4, Volume 6, 2018
Issue 3, Volume 6, 2018
Issue 2, Volume 6, 2018
Issue 1, Volume 6, 2018
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 5 (2017)</span>Volume 5 (2017)
Issue 12, Volume 5, 2017
Issue 11, Volume 5, 2017
Issue 10, Volume 5, 2017
Issue 9, Volume 5, 2017
Issue 8, Volume 5, 2017
Issue 7, Volume 5, 2017
Issue 6, Volume 5, 2017
Issue 5, Volume 5, 2017
Issue 4, Volume 5, 2017
Issue 3, Volume 5, 2017
Issue 2, Volume 5, 2017
Issue 1, Volume 5, 2017
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 4 (2016)</span>Volume 4 (2016)
Issue 20, Volume 4, 2016
Issue 19, Volume 4, 2016
Issue 18, Volume 4, 2016
Issue 17, Volume 4, 2016
Issue 16, Volume 4, 2016
Issue 15, Volume 4, 2016
Issue 14, Volume 4, 2016
Issue 13, Volume 4, 2016
Issue 12, Volume 4, 2016
Issue 11, Volume 4, 2016
Issue 10, Volume 4, 2016
Issue 9, Volume 4, 2016
Issue 8, Volume 4, 2016
Issue 7, Volume 4, 2016
Issue 6, Volume 4, 2016
Issue 5, Volume 4, 2016
Issue 4, Volume 4, 2016
Issue 3, Volume 4, 2016
Issue 2A, Volume 4, 2016
Issue 2, Volume 4, 2016
Issue 1, Volume 4, 2016
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 3 (2015)</span>Volume 3 (2015)
Issue 12B, Volume 3, 2015
Issue 12A, Volume 3, 2015
Issue 12, Volume 3, 2015
Issue 11, Volume 3, 2015
Issue 10A, Volume 3, 2015
Issue 10, Volume 3, 2015
Issue 9, Volume 3, 2015
Issue 8, Volume 3, 2015
Issue 7, Volume 3, 2015
Issue 6, Volume 3, 2015
Issue 5, Volume 3, 2015
Issue 4, Volume 3, 2015
Issue 3, Volume 3, 2015
Issue 2, Volume 3, 2015
Issue 1, Volume 3, 2015
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 2 (2014)</span>Volume 2 (2014)
Issue 12C, Volume 2, 2014
Issue 12B, Volume 2, 2014
Issue 12A, Volume 2, 2014
Issue 11A, Volume 2, 2014
Issue 12, Volume 2, 2014
Issue 11, Volume 2, 2014
Issue 10, Volume 2, 2014
Issue 9, Volume 2, 2014
Issue 8A, Volume 2, 2014
Issue 8, Volume 2, 2014
Issue 7, Volume 2, 2014
Issue 6, Volume 2, 2014
Issue 5, Volume 2, 2014
Issue 4, Volume 2, 2014
Issue 3, Volume 2, 2014
Issue 2, Volume 2, 2014
Issue 1, Volume 2, 2014
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 1 (2013)</span>Volume 1 (2013)
Issue 12, Volume 1, 2013
Issue 11, Volume 1, 2013
Issue 10, Volume 1, 2013
Issue 9, Volume 1, 2013
Issue 8, Volume 1, 2013
Issue 7, Volume 1, 2013
Issue 6, Volume 1, 2013
Issue 5, Volume 1, 2013
Issue 4, Volume 1, 2013
Issue 3, Volume 1, 2013
Issue 2, Volume 1, 2013
Issue 1, Volume 1, 2013
American Journal of Educational Research. 2016, 4(11), 777-784
DOI: 10.12691/EDUCATION-4-11-1
Original Research

Researching the Specifics of an Educare Curriculum for Children Aged 6-36 Months Based on the Concept of Play/Playing

Dušan Kostrub1, Eva Severini1 and Katarína Mahrer-Milovčíková1,

1Comenius University in Bratislava, Faculty of Education, Department of Pre-primary and Primary Education, Bratislava, Slovakia

Pub. Date: July 15, 2016

Cite this paper

Dušan Kostrub, Eva Severini and Katarína Mahrer-Milovčíková. Researching the Specifics of an Educare Curriculum for Children Aged 6-36 Months Based on the Concept of Play/Playing. American Journal of Educational Research. 2016; 4(11):777-784. doi: 10.12691/EDUCATION-4-11-1

Abstract

Number of studies reports how the quality of childcare during the first three years affects children. They show the affect on a child's academic readiness for entering school as well as the long-term impact on child development. Valuable data is being missed that would help to ascertain the quality of childcare for children age 6-36 months in Slovakia. Slovakia also lacks curriculums geared towards infants and toddlers. The project is aimed at developing the concept of early childhood education and the creation of an educational program that takes into account the specifics of the development of children at an early age in Slovakia. In this paper we focus on autonomous play as one of the specifics of an educare curriculum. The project has significant methodological nature: qualitative methodology will be applied, which is desirable when examining subjects and their social activities. The project is based on the realization of research and development since the research will find subject elements and will develop the educational program. We will use observation and focus groups as a method for data collection. The authors will draft a curriculum for children of early age using action research conducted in the educational context.

Keywords

autonomy, play, curriculum models

Copyright

Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

References

[1]  Fórum pre predprimárne vzdelávanie, 1998, s. 3.
 
[2]  GIL HERNÁNDEZ, T. El Aprendizaje Comprensivo y Creativo a Partir de la Investigación-Acción Como Estrategia Didáctica Epistémica en la Educación Básica. In Laurus – Revista de Educación. Año/vol. 13. Número 023. Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Caracas. Venezuela, 2007, pp 11-35.
 
[3]  Goetz J. P. & LeCompte M. D. Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa, Madrid, Morata, 1988.
 
[4]  Kostrub, D., Severini, E., Scherhauferová M., Mahrer-Milovčíková, K. Concept of play in the pre-primary and primary teacher´s reasoning. In Komunikacja w edukacji, tom 1, kompetencje komunikacyjne nauczyciela. Siedlce : Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 2015, s. 209-218.
 
[5]  Kikušová, S., Kostrub, D. Diagnostická evalvácia kompetencií v hrových situáciách vo výučbe. 2014 Ostrava: Ostravská univerzita, 2014.
 
[6]  Kostrub, D. Kvalitatívny výskum – nástroj interpersonálneho porozumenia ľudským zámerom a ľudskému konaniu. 2014 Olomouc : Agentura Gevak, 2014.
 
[7]  Kostrub, D. Tománková, M. Interakčný príklon vs. interakčný odklon rodiča voči svojmu dieťaťu v pozorovanom správaní. 2014 Hradec Králové : Magnanimitas, 2014.
 
[8]  Kostrub, D. The participative learning and teaching process – concept and its background. 2014 Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2014.
 
[9]  Kostrub, D., Severini, E., Mahrer-Milovčíková, K. „Studying the use of digital technologies in the child development learning and evaluation processes“. Edulearn 14: International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona: IATED Academy. 2014.
 
[10]  Kostrub, D., Tománková, M. The present education in the family in reflections of parents. 2013 Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2013.
 
[11]  Marshall C. & Rossman B. G. Designing Qualitative Research, USA/India, SAGE Publications Inc., 2011.
 
[12]  Severini, E. Model rozvíjania autonómnosti a kompetentnosti detí konštruovaný na základe reprezentácií učiteliek predprimárneho vzdelávania. Předškolní vzdělávání v teorii a praxi. Jaká je současná situace v České republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás? Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 136-149.
 
[13]  Severini, E. Didaktické podporovanie autonómnosti, kompetentnosti a kolaboratívnosti učiacich sa subjektov v učiacej sa skupine. Bratislava: MPC, 2014, 70 s.
 
[14]  Severini, E. Praktické skúmanie – akčný výskum v predprimárnom vzdelávaní. Predprimárne vzdelávanie v súčasnosti, Prešov: Prešovská univerzita, 2012, s. 157-170.
 
[15]  VYGOTSKÝ, L. S. Psychologie myšlení a reči. Praha : Portál, 2004. 136 s.
 
[16]  VYGOTSKÝ, L. S. Vývoj vyšších psychických funkcí. 1. vyd. Praha : SPN, 1976, 2004.