Skip Navigation Links.
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 11 (2023)</span>Volume 11 (2023)
Issue 2, Volume 11, 2023
Issue 1, Volume 11, 2023
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 10 (2022)</span>Volume 10 (2022)
Issue 12, Volume 10, 2022
Issue 11, Volume 10, 2022
Issue 10, Volume 10, 2022
Issue 9, Volume 10, 2022
Issue 8, Volume 10, 2022
Issue 7, Volume 10, 2022
Issue 6, Volume 10, 2022
Issue 5, Volume 10, 2022
Issue 4, Volume 10, 2022
Issue 3, Volume 10, 2022
Issue 2, Volume 10, 2022
Issue 1, Volume 10, 2022
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 9 (2021)</span>Volume 9 (2021)
Issue 12, Volume 9, 2021
Issue 11, Volume 9, 2021
Issue 10, Volume 9, 2021
Issue 9, Volume 9, 2021
Issue 8, Volume 9, 2021
Issue 7, Volume 9, 2021
Issue 6, Volume 9, 2021
Issue 5, Volume 9, 2021
Issue 4, Volume 9, 2021
Issue 3, Volume 9, 2021
Issue 2, Volume 9, 2021
Issue 1, Volume 9, 2021
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 8 (2020)</span>Volume 8 (2020)
Issue 12, Volume 8, 2020
Issue 11, Volume 8, 2020
Issue 10, Volume 8, 2020
Issue 9, Volume 8, 2020
Issue 8, Volume 8, 2020
Issue 7, Volume 8, 2020
Issue 6, Volume 8, 2020
Issue 5, Volume 8, 2020
Issue 4, Volume 8, 2020
Issue 3, Volume 8, 2020
Issue 2, Volume 8, 2020
Issue 1, Volume 8, 2020
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 7 (2019)</span>Volume 7 (2019)
Issue 12, Volume 7, 2019
Issue 11, Volume 7, 2019
Issue 10, Volume 7, 2019
Issue 9, Volume 7, 2019
Issue 8, Volume 7, 2019
Issue 7, Volume 7, 2019
Issue 6, Volume 7, 2019
Issue 5, Volume 7, 2019
Issue 4, Volume 7, 2019
Issue 3, Volume 7, 2019
Issue 2, Volume 7, 2019
Issue 1, Volume 7, 2019
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 6 (2018)</span>Volume 6 (2018)
Issue 12, Volume 6, 2018
Issue 11, Volume 6, 2018
Issue 10, Volume 6, 2018
Issue 9, Volume 6, 2018
Issue 8, Volume 6, 2018
Issue 7, Volume 6, 2018
Issue 6, Volume 6, 2018
Issue 5, Volume 6, 2018
Issue 4, Volume 6, 2018
Issue 3, Volume 6, 2018
Issue 2, Volume 6, 2018
Issue 1, Volume 6, 2018
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 5 (2017)</span>Volume 5 (2017)
Issue 12, Volume 5, 2017
Issue 11, Volume 5, 2017
Issue 10, Volume 5, 2017
Issue 9, Volume 5, 2017
Issue 8, Volume 5, 2017
Issue 7, Volume 5, 2017
Issue 6, Volume 5, 2017
Issue 5, Volume 5, 2017
Issue 4, Volume 5, 2017
Issue 3, Volume 5, 2017
Issue 2, Volume 5, 2017
Issue 1, Volume 5, 2017
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 4 (2016)</span>Volume 4 (2016)
Issue 20, Volume 4, 2016
Issue 19, Volume 4, 2016
Issue 18, Volume 4, 2016
Issue 17, Volume 4, 2016
Issue 16, Volume 4, 2016
Issue 15, Volume 4, 2016
Issue 14, Volume 4, 2016
Issue 13, Volume 4, 2016
Issue 12, Volume 4, 2016
Issue 11, Volume 4, 2016
Issue 10, Volume 4, 2016
Issue 9, Volume 4, 2016
Issue 8, Volume 4, 2016
Issue 7, Volume 4, 2016
Issue 6, Volume 4, 2016
Issue 5, Volume 4, 2016
Issue 4, Volume 4, 2016
Issue 3, Volume 4, 2016
Issue 2A, Volume 4, 2016
Issue 2, Volume 4, 2016
Issue 1, Volume 4, 2016
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 3 (2015)</span>Volume 3 (2015)
Issue 12B, Volume 3, 2015
Issue 12A, Volume 3, 2015
Issue 12, Volume 3, 2015
Issue 11, Volume 3, 2015
Issue 10A, Volume 3, 2015
Issue 10, Volume 3, 2015
Issue 9, Volume 3, 2015
Issue 8, Volume 3, 2015
Issue 7, Volume 3, 2015
Issue 6, Volume 3, 2015
Issue 5, Volume 3, 2015
Issue 4, Volume 3, 2015
Issue 3, Volume 3, 2015
Issue 2, Volume 3, 2015
Issue 1, Volume 3, 2015
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 2 (2014)</span>Volume 2 (2014)
Issue 12C, Volume 2, 2014
Issue 12B, Volume 2, 2014
Issue 12A, Volume 2, 2014
Issue 11A, Volume 2, 2014
Issue 12, Volume 2, 2014
Issue 11, Volume 2, 2014
Issue 10, Volume 2, 2014
Issue 9, Volume 2, 2014
Issue 8A, Volume 2, 2014
Issue 8, Volume 2, 2014
Issue 7, Volume 2, 2014
Issue 6, Volume 2, 2014
Issue 5, Volume 2, 2014
Issue 4, Volume 2, 2014
Issue 3, Volume 2, 2014
Issue 2, Volume 2, 2014
Issue 1, Volume 2, 2014
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 1 (2013)</span>Volume 1 (2013)
Issue 12, Volume 1, 2013
Issue 11, Volume 1, 2013
Issue 10, Volume 1, 2013
Issue 9, Volume 1, 2013
Issue 8, Volume 1, 2013
Issue 7, Volume 1, 2013
Issue 6, Volume 1, 2013
Issue 5, Volume 1, 2013
Issue 4, Volume 1, 2013
Issue 3, Volume 1, 2013
Issue 2, Volume 1, 2013
Issue 1, Volume 1, 2013
American Journal of Educational Research. 2014, 2(12), 1131-1137
DOI: 10.12691/EDUCATION-2-12-1
Original Research

Teachers Professional Induction in the Czech Republic and Slovakia

Miluse Viteckova1 and Zdenka Gadusova2,

1Department of Pedagogy and Psychology, Faculty of Education, University of South Bohemia in ČeskéBudějovice, Czech Republic

2Department of English and American Studies, Faculty of Arts, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia

Pub. Date: December 01, 2014

Cite this paper

Miluse Viteckova and Zdenka Gadusova. Teachers Professional Induction in the Czech Republic and Slovakia. American Journal of Educational Research. 2014; 2(12):1131-1137. doi: 10.12691/EDUCATION-2-12-1

Abstract

The paper presents partial results of research carried out among novice teachers and mentors with a special focus on teachers’ professional induction in the Czech Republic and Slovakia. The aim of this research was to identify problematic areas novice teachers face, opportunities for novice support in the form of appointed mentors and, furthermore, the research has relevance also because of its impact on the higher education training of future teachers. Another aim of this Czech and Slovak research was to find out the differences in the area of CPD of teachers between these two countries which used to form one common country before the year 1993 and, consequently, had a common history. In both countries mixed research has been carried out, using questionnaires and semi-structured interviews. In the Czech Republic 148 novice teachers and 67 mentors have been involved in the questionnaire research. In Slovakia it has been 132 novices and 127 mentors. The semi-structured interviews have recorded the opinions of 30 novices and 8 mentors in the Czech Republic and in Slovakia 17 novices and 26 mentors. The research was supported by the Slovak National Research Agency VEGA under the project number 1/0677/12 (in the years 2012 - 2014), but Czech and Slovak cooperation continues within a new mobility project Personal and Professional Needs of Novice Teachers which is supported by the research agency APVV.

Keywords

novice teacher, mentor, professional induction

Copyright

Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

References

[1]  Spilková, V., “Proměnyvzděláváníučitelů v kontextukurikulárníreformy, in Kratochvílová, J. a Horká, H. (ed.) Proměnyučitelskéhovzdělávání v kontextureformyzákladníhoškolství: sborník z pracovníhoseminářekonanéhodne 15. 3. 2007 na Pedagogickéfakultě MU. Masarykovauniverzita, Brno, 9-17.
 
[2]  Průcha, J., Učitel: Současnépoznatky o profesi, Portál, Praha, 2002.
 
[3]  Švec, V., “Ohlédnutízadesetiletýmvývojempedagogicképřípravybudoucíchučitelů“, Pedagogickáorientace, 4. 31-43. 2005.
 
[4]  Gavora, P., “Učiteľovovnímaniesvojejprofesijnejzdatnosti (self-efficacy)”, Pedagogika, LVIII (3). 222-235. 2008.
 
[5]  Rushton, S., “Student Teacher Efficacy in Inner-City Schools“, The Urban Review, 32 (4), 365-383. 2000.
 
[6]  Švec, V., “Pedagogikameziteorií a praxí“. In Prokop, J. a Rybičková, M. (ed.) Proměnypedagogiky. Sborníkpříspěvků z 13. Konference ČPdS, UK PedF, Praha, 2005, 75-85.
 
[7]  Eraut, M., Developing Professional Knowledge and Competence, TheFalmer Press, London, 1994.
 
[8]  Urbánek, P., Vybranéproblémyučitelsképrofese/ Aktuálníanalýza, Technickáuniverzita v Liberci, Liberec, 2005.
 
[9]  ETUCE. Teacher Education in Europe. An ETUCE Policy Paper. 2008.
 
[10]  Průcha, J. (ed.)., Pedagogickáencyklopedie, Portál, Praha, 2009.
 
[11]  Vyhláška č. 79/1997 Sb. a č. 80/1997, o jednotnémsystémudalšíhovzděláváníučitelůškolposkytujícíchzákladní, střední a vyššívzděláníaostatníchpedagogických a výchovnýchpracovníků.
 
[12]  Tmej K., Uváděnízačínajícíchučitelůzákladních a středníchškol do praxe, SPN, Praha, 1980.
 
[13]  Vyhláška č. 42/1996 Z. z. o ďalšomvzdelávanípedagogickýchpracovníkov.
 
[14]  Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogickýchzamestnancochaodbornýchzamestnancoch.
 
[15]  Vyhláška č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnomvzdelávaní, kreditochaatestáciáchpedagogickýchzamestnancov a odbornýchzamestnancov.
 
[16]  Výbohová D., Príprava a realizáciaadaptačnéhovzdelávanianaškole, školskomzariadení, MPC, Bratislava, 2012.
 
[17]  Průcha J., Walterová E., Mareš J., Pedagogickýslovník, Portál, Praha, 2001.
 
[18]  Šimoník, O., Začínajícíučitel, Masarykovauniverzita, Brno, 1994.
 
[19]  Prokešová L., Učitelzákladníškoly a jehoproblémypřinástupu do praxe, in Učitel a jehouniverzitnívzdělávánínapřelomutisíciletí, UniverzitaKarlova, Praha, 2000, 205-209.
 
[20]  Černotová, M. et al., Cvičníučitelia, FHPV PU, Prešov, 2010.
 
[21]  Majerová, T., Potrebujúsazačínajúciučiteliakontinuálnevzdelávať?, 2011. [Online] Available:
 
[22]  Kolláriková, Z., “Fázyutváraniaučiteľskejprofesie“. Pedagogická revue, 45 (9-10). 483-493. 1993.
 
[23]  Kasáčová, B., Učiteľ – profesia a príprava, PF UMB, Banská Bystrica, 2002.
 
[24]  Spilková, V., “Východiskavzděláváníučitelůprimárníchškol“. Pedagogika, 46 (2), 46-52. 1996.
 
[25]  Vašutová, J., Kvalifikačnípředpoklady pro nové role učitelů, in Walterová, E. (ed.) Učiteléjakoprofesnískupina, jejichvzdělávání a podpůrnýsystém. 1. díl. 19-46. PedF UK, Praha, 2001.
 
[26]  Belz, H., Siegrist, M., Klíčovékompetence a jejichrozvíjení, Portál, Praha, 2001.
 
[27]  Švec, V., Trna, J., Osvojováníklíčovýchkompetencíučitele, in ZborníkMedacta 99. Učiteľ pre tretietisícročie. Slovdidac, Nitra, 1999, 168-171.
 
[28]  Švec, V. a kol.,Cesty k učitelsképrofesi: utváření a rozvíjenípedagogickýchdovedností, Paido, Brno, 2002.
 
[29]  Blaško, M., Úvod do modernejdidaktiky I. (Systémtvorivo-humanistickejvýučby), Katedrainžinierskejpedagogiky Technickejuniverzity, Košice, 2010.
 
[30]  Šimoník, O., Začínajícíučitel, Masarykovauniverzita, Brno, 1994.
 
[31]  Kalhous, Z., Horák, F., “K aktuálnímproblémůmzačínajícíchučitelů“. Pedagogika. XLVI (3). 245-255. 1996.
 
[32]  Wernerová, J., “Hodnoceníprofesnípřípravy student učitelství a jejichpostoje k profesi“, e-PEDAGOGIKUM, 8, 24-37. 2013.
 
[33]  Podlahová, L., Prvníkrokyučitele, Triton, Praha, 2004.
 
[34]  Janssens, S. (ed.), The Flemish Teacher Education Development Profile, Vereninging Lerarenopleiders Vlaanderen, Antwerpen, 2012.